תקנון שימוש באתר

תקנון בעניין מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר 
גילוי נאות בדבר איסוף ושימוש של מידע אישי ותנאי השימוש באתר *
 
1. גולש המבצע הזמנה באתר זה, הינו "המזמין" כהגדרת תקנון ההזמנה.
2. על מנת לבצע את ההזמנה באתר זה, על המזמין לאשר כי הפרטים אותם מספק המזמין בביצוע הזמנה כהגדרתה בתקנון ההזמנה, יישמרו על ידי גמד במאגרי המידע שלה ויועברו על ידי גמד לחברות/ספקי התעופה/השירות, על מנת לבצע את ההזמנה עבור המזמין ולספק לו את השירות  ההזמנה שהוא ביצע (להלן: "שמירת/העברת הנתונים").
3. אישור שמירת והעברת פרטי המזמין וכלל פרטי הנוסעים שהמזמין סיפק גמד, לצורך ביצוע ההזמנה, הינו באחריות המזמין, והינו הכרחי כאמור על מנת ש-גמד תבצע את ההזמנה עבור המזמין (להלן: "אישור המזמין").
4. אישור המזמין וכן שמירת/העברת הנתונים – הינם בהתאם להוראות תקנון זה להלן, וגמד מעודדת את המזמין לקרוא את כלל הוראות מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר, כמפורט להלן.
5. בעמוד אישור ההזמנה באתר, נדרש המזמין לסמן "V" בתוך התיבה שליד הטקסט: 
" הנני מאשר/ת את תנאי ביצוע וביטול ההזמנה כאמור בתקנון ההזמנה, וכן את תנאי מאגרי המידע כאמור בתקנון מדיניות הפרטיות"
סימון ה-V מהווה אישור המזמין לשמירת/העברת הנתונים וכן לתנאי תקנון מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר, כמפורט להלן.
 
 
פרק א' - מבוא
 
 
1.    המידע המובא להלן נכון לכל אתרי האינטרנט הקשורים לאתר המוכר כ- "GAMAD" - בכתובת האינטרנט: www.GAMAD.co.il בבעלותה של חברת: "די אר אל טרוול בע"מ" ח.פ 516082401  , דרך השלום 5 תל אביב .
 כלל האמור להלן לגבי יחיד זכר מיועד גם לנקבה והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. כלל האמור לעיל ולהלן בתקנון זה, הינו בבחינת הסכם בין גמד ו/או מי מטעמה לבין הגולש באתר (להלן: "הגולש", או: "המשתמש"). 
 
 
2.    אנו מודים לכם הגולשים על הביקור באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") בבעלות ובניהול גמד. המידע המובא להלן מסביר את אופן התנהלות האתר, איסוף ושימוש במידע הנאסף על ידי האתר והבחירות שהגולש יכול לעשות לגבי הדרך בה נאספים הנתונים בעת גלישה באתר והשימוש במידע זה. גולש יקר, אנא קח את הזמן לקרוא את המידע המובא להלן. חשיבות קריאת והבנת המובא להלן הינה גבוהה, על מנת שהגולש יוכל להבין כיצד פועל האתר, מדיניות הפרטיות שלו ותנאי השימוש בו. כמו כן הדבר בעל חשיבות גבוהה על מנת שתוכל להחליט אם למסור את פרטיך במסגרת האתר אם לאו. כלל האמור להלן, חל בשינויים המחויבים גם לעניין נתונים הנמסרים בעת הרשמה לצורך כרטוס, כהגדרתו בתקנון ההזמנה (להלן בהתאמה: "כרטוס", "תקנון ההזמנה"). הכללים החלים על הנפקת כרטיסים אלה ומדיניות גמד באשר להנפקת כרטיסים אלה, כאמור בתקנון ההזמנה.
 
 
3.    תקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון ההזמנה וייקרא יחד עמו. מקום בו קיימת סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות תקנון ההזמנה, לעניין מדיניות הפרטיות ומאגרי המידע – תגברנה הוראות תקנון האתר. מקום בו קיימת סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות תקנון ההזמנה בכל עניין הקשור בהזמנה, בשירותים או בהוראות ספציפיות אחרות בקשורות בתכנים המפורסמים באתר – תגברנה הוראות תקנון ההזמנה.
 
 
4.    השימוש באתר הינו על אחריותו הבלעדית של הגולש, לרבות כל תוצאה שעשויה להתרחש כתוצאה מגלישה באתר. בגלישה באתר מצהיר הגולש במפורש על כך שהוא מודע לעובדה לפיה באתר מופיעים גם טיסות שהרכישה שלהם היא היינה ישירות מול חברת התעופה (לרבות טיסות לואו קוסט) בהם צדדי ג' מציגים תכנים וכי לאתר ו/או לבעליו ו/או למי מטעמם אין כל אחריות בגין התכנים ו/או כל עניין אחר הקשור ו/או הנובע מן הגלישה באתר ו/או מן הקישורים לאתרים אחרים ו/או בגין כל עניין הקשור בצד ג' אליו הגיע ו/או עמו התקשר הגולש כתוצאה ו/או באמצעות האתר. הגולש פוטר בזאת את האתר /או את בעליו ו/או כל מי מטעמם מכל אחריות בגין האמור. ככל שייגרם לאתר ו/או לבעליו ו/ואו למי מטעמם נזק, כתוצאה מהפרת האמור על ידי הגולש, יפצה הגולש את האתר ו/או את בעליו ו/או מי מטעמם.
 
 
5.    הגולש/המשתמש, עשוי אף להוות "המזמין" כהגדרתו בתקנון ההזמנה. בכל הקשור לפרטי העסקה, הרכישה, הזמנה ודרכי ביטול, מופנה הגולש לתקנון ההזמנה, אשר תקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו וייקרא בכפיפה אחת יחד עימו. סוג המידע הניתן לזיהוי (כלומר: מידע אשר מאפשר לזהות את הגולש באופן ישיר, או מידע אשר נותן אינדיקציה לגבי המיקום של הגולש), שעשוי להיאסף באתר זה הינו: שם, כתובת, גיל או טווח גילאים, תאריך לידה, מין, כתובת דוא”ל, מספרי טלפון, מידע לגבי תחומי העניין של הגולש, שימוש בתוכנות/תכניות, שירותים, מוצרים וכיו”ב. בדבר טעות בפרטים האמורים, מוזמן הגולש לפנות למנהל האתר בכתובת air@gamad.co.il. במקומות מסוימים באתר, בכדי, או על מנת להירשם לפעילויות מסוימות, או כדי לרכוש פעילויות שהינן בתשלום, הגולש עשוי להתבקש לספק מספר ופרטי כרטיס האשראי/החיוב שברשותו, או פרטים אחרים, לרבות מידע ופרטים רלוונטיים הנוגעים לכרטיס האשראי/החיוב. במידה שהגולש אינו מעוניין לספק את המידע האמור לעיל לאתר, באמצעות רשת האינטרנט, הגולש מתבקש שלא לבצע רכישה מקוונת באמצעות האתר, ומוזמן לפנות בדוא”ל לכתובת: air@gamad.co.il בכדי לברר/למצוא אמצעים אחרים ליצירת קשר עם החברה, לצורך ביצוע רכישה או לצורך קבלת מידע נוסף. לחברה אין כל אחריות לעניין טעויות/נזקים שעשויים להגרם למזמין לגבי תהליך הסליקה ו/או כל עניין אשר נקבע ו/או מבוצע על ידי חברת האשראי, לרבות סירוב ביצוע עסקה וכיו"ב.
 
 
6.    השירות המרכזי שמוצע באתר הינו אפשרות איתור וקניית טיסות (כהגדרתן בתקנון ההזמנה ולהלן תוגדרנה: "הטיסות"), באמצעות המערכת האינטרנטית המוצעת לשימוש באתר, ואשר מוכרת בשם: "מנוע חיפוש" (להלן בהתאמה: "המערכת", להלן: "מנוע החיפוש"). לעתים עשויות תוצאות חיפוש הטיסות באמצעות מנוע החיפוש, לכלול אפשרות הצגת טיסות לרכישה ישירה מול חברת התעופה שעל סוג הטיסות הנ"ל יש לבצע צ'יק אין עצמאי אונליין באתר חברת התעופה עד 48 שעות ממועד הטיסה. (משתנה בין חברות התעופה).
 
 
7.    קיימות אופציה מרכזית לחיפוש טיסות באמצעות מנוע החיפוש (להלן: "החיפוש").
 
 
חיפוש ממוקד - המהווה את הדרך "המסורתית" לחיפוש, כגון אלה הקיימות באתרי אינטרנט אחרים, הייעודיים לחיפוש ורכישת טיסות, באמצעותו ניתן לבחור את יעד הטיסה, התאריך וכמות הנוסעים (להלן: "חיפוש ממוקד").
 
 
8.    על מנת לקבל את תוצאות החיפוש גמד מייצרת מעין מסד נתונים שמתקבל מחברות מיסוד נתונים עולמיות (GDS) ((להלן: "המסד הבינ"ל") המאגד בתוכו מיליוני קומבינציות של טיסות במענה לשאילתות החיפוש שהוגדרו על ידי הגולש (להלן: "התשובה לשאילתות"). התשובה לשאילתות מתבססת על המסד הבינ"ל, באופן בו המערכת מעדכנת את נתוניה, אחת למספר שעות ולעיתים אף יממה, בהתאם לנתונים המתקבלים מהמסד הבינ"ל (להלן: "עדכון עתי"). לפיכך עשויים לעתים להיווצר פערי מחירים וזאת מכיוון שכאשר "מקליק" הגולש על מקש ה"המשך", פונה המערכת אל המסד הבינ"ל הרלוונטי לנתוני החיפוש אותם הזין הגולש למערכת. במועד זה יתכן שהמחיר האחרון, שעודכן במערכת, בפעם האחרונה בה בוצע עדכון עתי, יהיה שונה מן המחיר האחרון שעודכן אצל המסד הבינ"ל, וזאת בעקבות השינויים התכופים במחירי הטיסות, כפי שמתבצעים על ידי חברות התעופה השונות, אשר מהן למעשה "נשאבים" נתוני המסד הבינ"ל.
 
 
9.    אנא זכור כי אם אתה נרשם לאתר או מספק אינפורמציה בכל דרך אחרת לאתר, אתה מסכים לתנאים המפורטים בתקנון זה, לרבות לעניין כרטוס ולכך שהמחירים המפורטים באתר עשויים להשתנות, לרבות שינויים שעשויים לחול בין מועד הופעתם באתר בצד הטיסה שנבחרה ועד למועד ביצוע ההזמנה בפועל באמצעות האתר, בהתאם להוראות תקנון ההזמנה ובהתאם להוראות תקנון זה (להלן: "שינויי מחיר"). 
 
 
10.    הסכמת הגולש לתנאי האתר
 
 
א.    כאמור, על ידי שימוש ו/או ביקור באתר, הגולש מאשר ומסכים לכלל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן (להלן: "תנאי השימוש") ולתנאים וההגבלות של מדיניות הפרטיות בתקנון זה לעיל ומטה (שתוגדר להלן: "מדיניות הפרטיות"), לרבות לעניין תנאי הנפקת כרטיס טיסה והוראות כרטוס כאמור בתקנון ההזמנה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן בתקנון זה, מוסכם כי הוראות תקנון ההזמנה ייקראו בכפיפה אחת עם הוראות תקנון זה, כאמור.
ב.    אם הגולש אינו מסכים לתנאים אלו הוא מתבקש לא להשתמש באתר.
ג.    האתר מעניק בזאת אישור להשתמש באתר כמפורט להלן בתנאי שימוש אלו בכפוף לכך/ ובלבד ש:
(1)    שימוש הגולש באתר יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות, תנאי השימוש, כל דין רלוונטי ויהיה לצרכים של שימוש אישי בלבד;
(2)    חל איסור על הגולש להעתיק/להפיץ כל חלק מהאתר לכל מדיה שהיא ללא אישור מראש ובכתב של האתר;
(3)    לא יעשה כל שינוי של כל חלק מהאתר והשימוש באתר יהיה אך ורק למטרה אשר לשמה הוא נועד.
 
 
11.    גישה לאתר
 
 
א.    האתר מעניק בזאת אישור להשתמש באתר כמפורט להלן בתנאי שימוש אלו בכפוף לכך/ ובלבד שיתקיימו התנאים המפורטים להלן: 
(1)    שימוש הגולש באתר יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות, תנאי השימוש, כל דין רלוונטי ויהיה לצרכים של שימוש אישי בלבד;
(2)    הגולש יימנע להעתיק/להפיץ כל חלק מהאתר לכל מדיה שהיא ללא אישור מראש ובכתב של האתר;
(3)    הגולש לא יעשה כל שינוי של כל חלק מהאתר והשימוש באתר יהיה אך ורק למטרה אשר לשמה הוא נועד;
(4)    על הגולש לקיים את תנאי והגבלות מדינית הפרטיות ותנאי השימוש כלשונן.
-על אף שהאתר גמד לא יהיו אחראים להפסדים ו/או נזקים מכל מין וסוג שהוא, שעלולים להיגרם לגולש על ידי כל שימוש שאינו מורשה בחשבון שנפתח על ידי הגולש, הגולש עשוי להיות אחראי להפסדים של האתר/גמד או אחרים בשל שימוש בלתי מורשה, כאמור.
-הגולש מסכים לא להשתמש או ליצור כל מערכת אוטומטית, בכלל זה (אך לא רק): “רובוטים”, “עכבישים”, “מחוללים”, “וירוסים”, מערכת לא מקוונת וכיוצא באלה, אשר מאפשרים או עשויים לאפשר גישה לאתר, בין היתר, באופן של משלוח בקשות לשרתי האתר בפרק זמן נתון, או כל מערכת אחרת אשר גולש רגיל וסביר לא מסוגל להפעיל.
ה.    למרות האמור לעיל, האתר מאפשר גישה למפעילים של מנוע חיפוש ציבורי להשתמש ב”עכבישים” כדי להעתיק חומרים מהאתר, למטרה יחידה שהינה יצירת אפשרות לחיפוש גלוי וזמין של חומרים, אבל לא גישה לארכיונים של חומרים אלו. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל חריגות אלו בין אם בכלליות או באופן ספציפי במקרים מסוימים.
ו.    הגולש מסכים לא לאסוף כל מידע מזהה אישי לרבות שמות של בעלי חשבונות מהאתר או להשתמש במערכות התקשורת המסופקות על ידי האתר לכל מטרה מסחרית.
ז.    הגולש מסכים שלא לשדל/לשכנע אף משתמש של האתר למטרות מסחריות בנוגע להגשות המשתמש שלהם באתר.
 
פרק ב' - מדיניות הפרטיות באתר
1.    המידע הנאסף:
א.    בעת ביקור באתר סוג המידע הניתן לזיהוי (כלומר: מידע אשר מאפשר לזהות את הגולש באופן ישיר, או מידע אשר נותן אינדיקציה לגבי המיקום של הגולש), שעשוי להיאסף באתר זה הינו, בין היתר: שם, כתובת, גיל או טווח גילאים, תאריך לידה, מין, כתובת דוא”ל, מספרי טלפון, מידע לגבי תחומי העניין של הגולש, שימוש בתוכנות/תכניות, שירותים, מוצרים וכיו”ב.
ב.    במידה שהגולש סבור כי חלה טעות לגבי הפרטים האמורים, כולם או חלק מהם, רשאי הגולש לפנות בדוא”ל לכתובת air@gamad.co.il
ג.    כמו כן, כאשר הגולש מבקר בכל אחד מדפי האינטרנט באתר, עשוי להיאסף מידע מסוים שאינו מאפשר זיהוי אישי (מידע גנרי אשר לא מזהה את הגולש באופן אישי), כגון: סוג הדפדפן, סוג של מערכת ההפעלה ושם ספק האינטרנט של הגולש.
ד.    נוסף על האמור, יתאשר איסוף מידע אנונימי, לכל מטרה שהיא.
ה.    כלל השימוש במידע הינו בהתאם לאמור בתקנון זה להלן ובתקנון ההזמנה.
2.    תנאים כלליים לעניין שימוש בכרטיס אשראי: 
א.    במקומות מסוימים באתר, בכדי, או על מנת להירשם לפעילויות מסוימות, או כדי לרכוש פעילויות שהינן בתשלום, הגולש עשוי להתבקש לספק מספר ופרטי כרטיס האשראי/החיוב שלו. הגולש עשוי להתבקש לספק/ למסור את פרטי כרטיס האשראי/החיוב שברשותו או פרטים אחרים, לרבות מידע ופרטים רלוונטיים הנוגעים לכרטיס האשראי/ החיוב. במידה שהגולש אינו מעוניין לספק את המידע האמור לעיל לאתר, ברשת/באינטרנט, הגולש מתבקש שלא לבצע רכישה מקוונת ברשת האינטרנט באמצעות האתר, ובמקום זאת הגולש מוזמן/מתבקש לפנות בדוא”ל לכתובת: air@gamad.co.il כדי לברר/למצוא אמצעים אחרים ליצירת קשר עם גמד, לצורך ביצוע רכישה או לצורך קבלת מידע נוסף. 
ו.    במידה שהגולש יחליט לעשות שימוש בכרטיס אשראי באתר, הגולש מסכים ומודע לכך שהשימוש בכרטיס אשראי באתר הינו באחריותו הבלעדית, וכי כלל הנוגע ו/או הנובע מכל הקשור בסליקה ו/או חיובו ו/או כל עניין הקשור באמור, איננו באחריות האתר ו/או בעליו – אלא באחריותה הבלעדית של חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה לו את הכרטיס לפי כל דין. הגולש פוטר בזאת את האתר ו/או את בעליו ו/או את מי מטעם מכל אחריות בגין האמור.
ז.    במקרה של העברת פרטי תשלום בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב, גמד מעבירה/משדרת את המידע אודות כרטיסי האשראי לספקי שירות עיבוד העסקאות שלה ואינה שומרת מידע זה בשרתים שלה.
ח.    נתונים אחרים או מידע אחר הנוגעים לעסקאות המתבצעות על ידי הגולש/המשתמש, באמצעות האתר, נמצאים בשימוש האתר/גמד (או ע”י צד שלישי המספק שירותים אלו עבור האתר/ גמד), בכדי לספק את השירותים התוכניות ו/או מוצרים הנרכשים על ידי הגולש/המשתמש ונשמרים על ידה.
ט.    כמו כן, כאשר הגולש מבקר בכל אחד מדפי האינטרנט באתר, עשוי להיאסף מידע מסוים שאינו מאפשר זיהוי אישי (מידע גנרי אשר לא מזהה את הגולש באופן אישי), כגון: סוג הדפדפן, סוג של מערכת ההפעלה ושם ספק האינטרנט של הגולש.
3.    שירותים של רשתות חברתיות   
א.    אם הגולש בוחר לגשת, לבקר ו/או להשתמש בשירותי צד שלישי, של רשת חברתית או רשתות חברתיות, הידועות באנגלית בשם: Social Network Services (להלן: "SNS") עשויים להיות משולבים עם האתר, ועשויים לקבל מידע של זיהוי אישי ומידע אחר אודות הגולש והמחשב שלו, נייד או מכשיר אחר אשר הגולש מסר לצורך קבלת לשירותים אלה, לרבות מידע בנוגע לאנשי הקשר שלו בשירותי רשתות אלה, לדוגמא: חלק משירותי הרשתות החברתיות, מאפשרים לגולש להעביר תוכן מהאתר לאנשי הקשר שלו או למשוך מידע אודות אנשי הקשר של הגולש, כך שהגולש יכול להתחבר עימם באתר או באמצעותם.
ב.    חלק משירותי הרשתות החברתיות יקלו על הרישום לאתר או ישפרו/יתאימו אישית את חווית הגלישה של הגולש באתר. לגולש שמורה הזכות לבחור אם להשתמש בשירות של רשת חברתית בקשר לשימושו באתר. יחד עם זאת, בקבלו תקנון זה (על ידי הגלישה באתר), מאשר הגולש כי מקובל עליו, שמידע מצד שלישי, לרבות נתוני הרשת החברתית עשוי להפוך לזמין לאתר. על הגולש לקרוא את מדיניות הפרטיות ולשנות את הגדרות הפרטיות הרלוונטיות של הגולש ישירות אצל ו/או באתרי שירותים. 
ג.    שיתוף חברים: בכפוף/בהתאם להגדרות הפרטיות שהגולש הגדיר בחשבון SNS שברשותו, באפשרותו של הגולש לשלוח מייל לחבר ולשתף אותו בתוכן SNS מסוים או בחומרים אחרים שהגולש יבחר לשתף עם אותו חבר. אם הגולש יבחר לעשות שימוש באפשרות זו של השירותים אותם מספקים באתר, הגולש מתבקש למסור את שם החבר, כתובת אינטרנט ו/או את פרטים אחרים של החבר.
4.    שימוש במידע וחשיפתו - האתר גמד ישתמש במידע שהגולש מספק ברשת האינטרנט למטרה(ות) אותם אישר הגולש. בנוסף, האתר עשוי לשלוח לגולש, הצעת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים, במסגרתם יוצע לגולש מידע שבעלי האתר חושבים שהגולש עשוי לגלות בו עניין, לרבות, אך לא רק, מידע פרסומי, הצעת הטבות שונות, או לבקש את אישורו של הגולש להשתתף בסקר. במידה שהגולש מעוניין שהאתר יפסיק לעשות שימוש במידע האישי אותו סיפק, הגולש מוזמן/מתבקש ליצור עם האתר בכתובת air@gamad.co.il
5.    אופן/ דרכי שיתוף המידע האישי שמסר הגולש:
א.    האתר לא ישתף עם צדדי ג’ את המידע האישי אותו סיפק הגולש, אלא במקרים הבאים:
(1)    למטרה(ות) אותן אישר הגולש;
(2)    בהסכמתו של הגולש;
(3)    לצורכי מחקר ופילוח על ידי גמד ו/או מי מטעמה;
(4)    לכשהדבר יידרש על פי כל דין או כפי שהאתר/גמד, ימצאו לנכון, שהכרחי לעשות, על מנת להגן על גמד /על האתר או להגן על אחרים מפגיעה (כגון במקרים של: צו בית משפט,  צו הבאה, כתגובה לדרישה בהתאם לחוק של רשויות החוק או כאשר גמד/האתר סבורים/חושבים/מאמינים, שמישהו גורם (או עומד/צפוי לגרום) לפגיעה/הפרעה לזכויות של אדם/גורם אחר;
(5)    לאנשים או חברות עימם האתר ביחסים חוזיים/בהתקשרות חוזית, לצורך ביצוע פעולות פנימיות באתר, לבצע פעולות בנוגע לפעילות העסקית שלנו (כגון: משלוח מידע או פרטים אחרים שהגולש ביקש באתר);
(6)    ליידע את הגולש כאשר האתר/ גמד משנים את אחד מהסכמי המינויים או מבצעים שינויים במדיניות של האתר;
יקבל אותם צדדי ג', וכי בכל הקשור לקבלת או מסירת הודעות מהם או אליהם הגולש יצטרך לתקשר עמם באופן ישיר.
בנוסף ידוע לגולש, ובהסכימו לגלוש באתר זה הוא מסכים במפורש לכך שמידע לרבות שמו ופרטי ההתקשרות עימו, יועבר לסוכנויות נסיעות ו/או חברות תעופה ו/או צדדים שלישיים וזאת לצורך כרטוס ו/או ביצוע ההזמנה ו/או יישום הליכים הכרוכים בה.
 
 
6.    מאגרי מידע ושמירה על פרטיות
 
 
א.    בכפוף להסכמת הגולש לתקנון האתר במעמד הרשמה לביצוע ההזמנה, כאמור בתקנון ההזמנה, יצורף הגולש אל מאגר המידע של גמד וגמד תהא רשאית לשלוח אליו בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, בכל עת, מידע בדבר פעילות גמד, מידע בנוגע לזכאותו לקבלת הטבות שונות, וכן מידע שיווקי ופרסומי, לרבות מידע הנוגע לצדדים שלישיים.
 
 
ב.    הנתונים והמידע שנמסרו לגמד יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכל מקרה - כנדרש לפי דין. לתשומת ליבך, מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה ולכל מטרה אחרת (כל עוד המידע אינו מזהה) בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.
 
 
ג.    הגולש מסכים ומקבל על עצמו ששמו ופרטיו המזהים, וכן כל מידע שיצטבר אצל גמד באמצעות האתר ישמש את האתר לקידום פעולותיה, כולל פעולותיה עם גופים אחרים, באופן ששימוש במידע הנ"ל יעמוד בהלימה לדיני הגנת הפרטיות.
 
 
ד.    הגולש מצהיר, כי ידוע לו שגמד תחזיק, תנהל ותשתמש במאגרי מידע ובו פרטיהם הנ"ל של כל הגולשים והוא מצהיר, כי אין ולא תהיה לו כל טענה כנגד גמד ו/או מי מטעמה עקב כך ובלבד שהשימוש בפרטיו יהיה במסגרת ו/או בקשר לפעילות גמד בלבד ו/או בהתאם להוראות תקנון זה.
ה.    עם הסכמת הגולש לקבלת דיוור, מאשר הגולש לגמד לפנות אליו בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, דואר אלקטרוני, הודעת טקסט, 
 
ו.    אופן שימוש וגילוי של מידע אנונימי: 
(1)    לעיתים האתר משתמש במידע מזהה שאינו אישי, אותו האתר אוסף, וזאת על מנת לשפר את העיצוב והתוכן של האתר ולאפשר לאתר להתאים לגולש, באופן אישי את חוויית הגלישה באתר. 
(2)    כמו כן, גמד עשויה לעשות שימוש במידע האמור, כדי לאבחן או להסיק מסקנות, בנוגע לאופן השימוש באתר, כמו גם על מנת לספק לגולש תוכנות, שירותים, או מוצרים שעשויים לעניין את הגולש בהתאם לנתונים שנמסרו באתר כאמור בהסכם זה. לעיתים האתר חולק את המידע עם אחרים, לרבות עם חברות קשורות וחברות שאינן קשורות.
 
 
ז.    איסוף מידע על ידי גורמים אחרים
(1)    האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים, אשר אינם מתנהלים בהתאם לאמור בהסכם זה. הגולש מתבקש לבדוק באתרים האחרים האמורים, את מדיניות הפרטיות וזאת מכיוון שלאתר שלנו אין כל שליטה על המידע שנמסר להם או הנאסף על ידם.
(2)    האתר עשוי להציע מידע או שירותים אשר ממומנים על ידי או בחסות חברה שאינה כלולה/קשורה לאתר. בהתבסס על ההסכמים שיש לנו עימם, צדדים שלישיים אלו עשויים להשיג/לקבל, מידע מזהה אישי, שהגולש באתר מאשר. לאתר אין כל שליטה על אופן השימוש במידע זה על ידי חברות אלו.
 
 
ח.    זכות העיון וגישה למידע: על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע (כהגדרתו בחוק). על כן, גמד תאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה לחברה בכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן: "התקנות"), או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני לכתובת: air@gamad.co.il
 
 
ט.    בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: "פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי החוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תימחק במקרה זה רק מידע הדרוש לה לצורך פניה בהצעה מסחרית. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר במאגרי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
 
 
פרק ג' – תנאיים כלליים לשימוש באתר
 
 
1.    האתר בבעלות גמד, בכתובת: www.gamad.co.il  ובכל האתרים הקשורים כאמור לעיל, כולל באופן קולקטיבי את התכנים הזמינים של גמד באמצעות האתר, לצורך קבלת מידע והנאה עבור הגולש. הגולש יכול לעשות שימוש באתר אך ורק לצורך מטרות שאינן מסחריות ולצורך מטרות חוקיות בלבד. גישת הגולש לשימוש באתר כפופה להגבלות ולתנאים המפורטים להלן. על ידי גישה/ כניסה וגלישה לאתר, הגולש מסכים ללא כל הגבלה ו/או סייג להיות מחויב על ידי התנאים וההגבלות המפורטים להלן ועל פי כל דין או הוראות חוק החלים בעניין. תנאים אלו לשימוש באתר חלים על כל הגולשים/המשתמשים באתר, לרבות משתמשים שהינם משתפי תוכן, מידע וחומרים או שירותים אחרים באתר.
 
2.    על הגולש לנקוט בכל אמצעי זהירות רלוונטי, כאשר הוא מחליט לחשוף מידע אישי אודותיו באזורים אלו, המוזכרים לעיל, מכיוון שכל אדם/גורם (לא רק האתר) יכול לעשות שימוש במידע הפומבי שפורסם לצפייה על ידי הגולש.
 
 
10.    מחויבות האתר לביטחון/אבטחת מידע
 
 
א.    האתר נוקט באמצעים הפיסיים, האלקטרוניים, הניהוליים ההולמים והסבירים, כדי לשמור בבטחה את הנתונים/ המידע שנמסר על ידי הגולש ו/או שנאסף על ידי האתר, וכדי להשתמש בצורה נכונה במידע ובנתונים שהאתר אוסף מהרשת או בכלל, כולל במצב לא מקוון (offline), כדי לעזור למנוע גישה שאינה מורשית לנתונים אלו ולמידע האמור.
 
 
ב.    כאשר המידע האישי של הגולש מועבר לגורם שאינו קשור לאתר כמובהר לעיל, במסגרת מדיניות פרטיות זו, אנו מבקשים מאותו גורם לוודא כי יהיו לו את אמצעי האבטחה המתאימים, אך האתר איננו יכולים להבטיח כי אותו גורם יעשה זאת, ולאתר אין כל אחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים שעשויים להיגרם לגולש כתוצאה ממסירת המידע כאמור, והגולש, בקבלו הסכם זה, מצהיר כי הינו מודע ומסכים לכך.
 
 
ג.    משתמשים בינלאומיים: אם הגולש עושה שימוש באתר, כל המידע אותו יספק הגולש יעובד ישמר ויאוחסן בשרתי חברת LOGNET ובהתאם לנהלי האבטחה שלה. בקבלו הסכם זה, ו/או על ידי השימוש באתר, הגולש מאשר יצוא של המידע האישי לישראל ואת האחסון והשימוש במידע באופן כמפורט לעיל, כאשר הוא מוסר לנו מידע כאמור. מדיניות זו והחובות המשפטיות/החוקיות החלות על האתר הינן כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומו של הגולש. כל טענה ו/או תלונה תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז מרכז בלבד.
 
 
ד.    דרכי גישה והאופן בו ניתן לבצע תיקון של מידע אישי הנמסר על ידי הגולש: לצורך קבלת הוראות כיצד באפשרות הגולש לגשת למידע הזיהוי האישי שאספנו ברשת/באינטרנט, או לצורך קבלת מידע בנוגע לאפשרות לתקן שגיאות שנפלו במידע, הגולש מוזמן ליצור עמנו קשר בכתובת: air@gamad.co.il כדי להגן על פרטיות ואבטחת המידע של הגולש, האתר נוקט בצעדים משמעותיים כדי לסייע באימות זהות הגולש בטרם נאפשר מתן גישה או ביצוע של תיקונים/שינויים במידע.
 
 
11.    היכולת לאשר את תנאי השימוש וקטינים: 
 
 
א.    האתר לא יקבל במודע, מידע אישי מכל גורם שהינו מתחת לגיל 12 בניגוד להוראות החוק בעניין וללא אישור הורה/משמורן/אפוטרופוס. אם הגולש מאמין, שילדו שהינו מתחת לגיל 12 השיג גישה לאתר שלנו, ללא אישורו של הגולש הוא מוזמן לפנות אלינו בכתובת: air@gamad.co.il
 
 
ב.    תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים הסכם מחייב בין האתר/גמד לבין הגולש, על כן, הגולש מאשר שהינו מעל גיל 18 או שיש לו אישור של הורים או אפטרופוס חוקי והוא מסוגל להיכנס/למלא באופן מלא את התנאים, החובות ההצהרות, המצגים והאחריות המפורטים בהסכם זה (תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) ולציית ולעמוד בכל תנאיו ופרטיו. בכל מקרה, הגולש מאשר שהינו מעל גיל 12, כיוון שהאתר אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 12.
 
 
ג.    אם הגולש הינו מתחת לגיל 12 הוא מתבקש לא לעשות שימוש באתר ללא אישור של הורה או משמורן/אפטרופוס. 
 
 
ד.    כמו כן מאשר הגולש, בכל הקשור להנפקת כרטיס טיסה באמצעות האתר, כי הינו בגיר לפי כל דין, כי הינו זכאי לקבלת כרטיס הטיסה וכי הוא מאשר במפורש הנפקת כרטיס הטיסה בהתאם למדיניות ותנאי הנפקת הכרטיס בהתאם לכללים החלים לעניין זה על ידי הספקים.
 
 
ה.    שינויים/תיקונים במדיניות זו: מכיוון שצרכי האתר עשויים להשתנות עם חלוף הזמן, האתר שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות, לתקן, להוסיף או להסיר חלקים ממדיניות זו בכל עת. אם יהיה צורך להשתמש במידע מזהה אישי של הגולש באופן השונה מהמפורט במדיניות זו, האתר יבצע את השינויים הנדרשים במדיניות זו, בהתאם לכך. המשך השימוש של הגולש באתר לאחר פרסום העדכונים במדיניות זו, משמעותו שהגולש אישר תיקונים/שינויים/עדכונים אלו.
 
 
ו.    כל הזכויות שמורות לגמד ו/או כל גורם הקשור אליה. האתר הינו רכושה של גמד ו/או כל גורם הקשור אליה ומוגן ע”י הוראות זכויות היוצרים, חוקי המסחר ושאר הוראות החוק הרלוונטיים של מדינת ישראל והחוקים הבינלאומיים, בכלל זה לעניין התוכן, מראה, עיצוב של האתר כמו גם סימני המסחר, שמות שירותים, גרפיקה, לוגו, שמות שירות, סיסמאות, סלוגנים, צבעים ועיצובים, מאגרי מידע, רשימות לקוחות וכיו”ב.
 
 
 
פרק ד' - תנאי השימוש באתר לצורך רכישת שירותים
 
 
1.    כאמור, בלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן בתקנון זה, מוסכם כי הוראות תקנון ההזמנה ייקראו בכפיפה אחת עם הוראות תקנון זה.
 
 
2.    כרטיסי טיסה: הגולש רשאי לבקש הנפקת כרטיס טיסה, באמצעות האתר. כלל האמור בהסכם זה לעיל ולהלן יחול בשינויים המחוייבים גם על נושא הנפקת כרטיסי הטיסה, מסירת ושימוש בנתונים הנמסרים על ידי המזמין כרטיס טיסה באתר (להלן: "המזמין").
 
 
3.    לעתים יכול שהמזמין הגיע לאתר, לאחר שביקר באתרי אינטרנט אחרים בהם, בין היתר, מוצגים ו/או נמכרים מוצרים דומים לאלה המוצגים/נמכרים באתר, לגביהם מפורסמים נתונים אשר עשויים להיות שונים מכפי אלה המוצגים באתר (להלן: "נתוני צד ג'"). מבלי לגרוע מן האמור לעיל וכלל האמור בתקנון ההזמנה לעניין אחריות האתר ו/או החברה לנתוני הטיסות, ו/או לכל עניין אחר הקשור במידע המגיע מהספקים, כהגדרתם בתקנון ההזמנה, מוסכם על ידי המזמין ו/או הגולש (לפי העניין) במפורש, כי המידע המוצג באתר, איננו קשור בשום צורה שהיא לנתוני צד ג' וכי לחברה ו/או לאתר ו/או למי מטעמם אין כל אחריות בגין נתוני צד ג' ו/או בגין נתוני הטיסות כאמור בתקנון ההזמנה.
 
 
4.    הנפקת כרטיסי הטיסה הינה בהתאם להוראות תקנון ההזמנה, מדיניות ונהלי ספקי השירותים עמם פועלת גמד לצורך אספקת השירותים הניתנים באתר, בהתאם לאמור בהוראות תקנון ההזמנה (להלן: "השירותים"). המחירים באתר מוצגים לגולש כתוצאה מהחיפוש. הגולש רשאי לחפש באמצעות החיפוש המדויק (כהגדרתו בתקנון זה לעיל), תוצאות החיפוש, כאמור במבוא לתקנון זה לעיל, מעלות נתונים אודות תאריכי הטיסות, היעדים, חברות התעופה והמחירים הרלוונטיים. מובהר במפורש ומוסכם במפורש על ידי גולש המעוניין לבצע הזמנה באתר, כי לעתים מחירי החיפוש הממוקד, או כל מחיר המופיע בפעם הראשונה כתוצאה מן החיפוש (להלן: "המחיר הראשוני") עשויים להיות שונים מן המחיר שיופיע, לאחר לחיצה על מקש ה"המשך", וזאת בין היתר, מכיוון שעל מנת לקבל את תוצאות החיפוש. גמד מייצרת מעין מסד נתונים שמתקבל מהמסד הבינ"ל (כהגדרתו במבוא לתקנון זה לעיל), המאגד בתוכו מיליוני קומבינציות של טיסות במענה לנתוני החיפוש שהוגדרו על ידי הגולש (להלן: "התשובה לשאילתות"). התשובה לשאילתות מתבססת על המסד הבינ"ל, באופן בו המערכת מעדכנת את נתוניה, אחת למספר שעות ולעיתים אף יממה, בהתאם לנתונים המתקבלים מהמסד הבינ"ל (להלן: "עדכון עתי"). לפיכך עשויים לעתים להיווצר פערי מחירים וזאת מכיוון שכאשר "מקליק" הגולש על מקש ה"המשך", פונה המערכת אל המסד הבינ"ל בהתאם לנתוני החיפוש אותם הזין הגולש למערכת. במועד זה יתכן שהמחיר האחרון, שעודכן במערכת, בפעם האחרונה בה בוצע עדכון עתי, יהיה שונה מן המחיר האחרון שעודכן אצל המסד הבינ"ל, וזאת בעקבות השינויים התכופים במחירי הטיסות, כפי שמתבצעים על ידי חברות התעופה השונות, אשר מהן למעשה "נשאבים" נתוני המסד הבינ"ל.
 
 
5.    לאור האמור, מובהר ומוסכם במפורש, כי המחיר הראשוני ובפרט מחירי חיפוש עשויים להשתנות אף עד מועד ביצוע ההזמנה או הכרטוס כאמור בתקנון ההזמנה (להלן: "פערי המחירים"). לרוב מדובר בפערים שאינם משמעותיים, אך במצב בו בין המועד האחרון בו בוצע עדכון עתי, במסגרתו עודכן לאחרונה מסד הנתונים הפנימי של גמד, ועד ללחיצה על מקש ה"המשך", ו/או עד למועד ביצוע ההזמנה, או הכרטוס, לא יוותרו מקומות בטיסה מסויימת אותה מבקש הגולש להזמין, או יוותרו מעט מקומות, פערי המחירים עשויים להיות יותר משמעותיים.
 
 
6.    במקרים מסויימים, ככל שפערי המחירים יהיו גדולים יחסית, עשויה המערכת הדיגיטלית של החיפוש באתר (להלן: "המערכת") להפסיק את תהליך החיפוש ו/או ההזמנה (כהגדרתה בתקנון ההזמנה), וזאת על מנת לאפשר לגולש לבצע חיפוש מחדש, כדי לטייב את הצעת המחיר ו/או לצמצם את פערי המחירים.
 
 
7.    הסכמת הגולש לביצוע ההזמנה: מילוי הצ'ק בוקס בסימון: "V" במעמד מתן הפרטים וההרשמה לצורך ביצוע הזמנה, בהתאם להוראות תקנון ההזמנה, משמעו הסכמה לכלל תנאי אתר זה ולתנאי הזכאות לקבלת כרטיס טיסה (להלן: "ההסכמה").
 
 
 
פרק ה' – זכויות קניין רוחני וזכויות צד ג'
 
 
1.    זכויות קניין רוחני: התכנים באתר, פרט לכל תוכן של הגולש (כפי שיוגדר להלן) לרבות יצירות אומנות, גרפיקה, תמונות, טקסט, תוכנה, צלילים, מוסיקה קטעי וידאו, שמות המופיעים באתר, הם רכושה של אתר גמד
 
 
2.    שחזור ושימוש של ובכל תוכן מהאמורים לעיל על ידי הגולש, הינו אסור בהחלט אלא אם כן, ניתנה לגולש הרשאה ספציפית מטעם גמד מראש ובכתב. כל שימוש ללא היתר עלול להפר חוקי/הוראות זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוקי פרטיות ופרסום ו/או חקיקה/ תקנות תקשורת של מדינת ישראל ושל חוקים בינלאומיים ואמנות בינלאומיות. 
 
 
3.    סימני המסחר, שירותי המסחר, סמלילים, לרבות של גמד (כולם יקראו להלן: "סימני המסחר"), אשר מופיעים באתר, בין אם הם רשומים כסימני מסחר של גמד ו/או של כל גורם הקשור אליה, ובין אם לאו, וגם סימני המסחר של אחרים, שייכים לגמד במלואם. אין לראות ששום תוכן הכלול/המופיע באתר כהרשאה בישירה או משתמעת או בדרך אחרת לגבי מתן כל זכות, רישיון או כותרת לשימוש בסימני המסחר, ללא אישור מראש ובכתב של גמד וכל הזכויות בהקשר זה ולאמור לעיל שמורות לגמד. כל שימוש בתכנים ו/או בזכויות ו/או בסימני המסחר בניגוד לאמור לעיל, מכל מין וסוג שהוא ובכל צורה, הינו אסור בתכלית וייחשב כשימוש לרעה, וכעוולה מסחרית והפרת זכויות כמשמען לפי כל דין. על הגולש לדעת, כי גמד רואה בקניין הרוחני שלה כאחד הנכסים היקרים ביותר שלה והיא תאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלה לגבי כלל האמור לעיל ולהלן, במלוא חומרת הדין.
 
 
4.    גם האתר וגם תוכן האתר מסופקים לגולש כמות שהם (AS-IS) לצורכי מידע לגולש ולשימוש אישי של הגולש בלבד. חל איסור להשתמש בהם, לצלם, לשחזר, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, ברישיון או בדרך אחרת, לכל מטרה אחרת, ללא אישור מראש ובכתב של הבעלים. גמד שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו במפורש באתר והתוכן.
 
 
5.    הגולש מסכים לא לעשות שימוש, העתקה או הפצה של התוכן שלא הותר במפורש בתקנון זה, לרבות: כל שימוש, העתקה או הפצה של משתמשים, צדדים שלישיים שהושגו דרך האתר, לכל מטרה מסחרית. כאשר הגולש “מוריד” או מדפיס צילום/העתק של תוכן מהאתר, לשימושו האישי, הגולש מחויב לשמור על זכויות היוצרים ולכבד את כל ההוראות הנוגעות לקניין הרוחני של גמד ו/או של כל צד ג’, כאמור בתקנון זה ולפי כל דין.
 
 
6.    הגולש מסכים לא לעקוף/למנוע או להפריע בכל דרך אחרת לאבטחת התכנים של גמד באתר או להפעיל תכונות המונעות/מגבילות את השימוש באתר או העתקה של כל תוכן באתר או לאכוף מגבלות על שימוש באתר/ בתוכן של האתר.
 
 
7.    גמד אינה מציגה כל אחריות, במפורש או במשתמע בנוגע/בקשר לאתר או לכל תוכנה נלווית לרבות התוכן והפעילות/המטרות שלהם.
8.    שליחות/הגשות/פרסומים/תוכן על ידי משתמשים באתר:
 
 
א.    האתר עשוי, בזמן זה ו/או בעתיד, לאפשר הגשה של תוכן או להנגיש תקשורת ו/או אמצעים אחרים שהונגשו על ידי  הגולש באתר או על ידי משתמשים אחרים (להלן: "הנגשות באתר", או: "תכנים שאופשרו באתר"), וכן את האירוח, השיתוף ו/או הפרסום של הגשות אלו ותוכנם. על הגולש להבין שבין אם תכנים שאופשרו באתר מפורסמים/מופצים ובין אם לאו, האתר אינו מבטיח ו/או מחויב לכל שמירה על סודיות בנוגע לכל סוג של תכנים שאופשרו באתר.
 
 
ב.    לאתר יש את הזכות, אבל לא את החובה לערוך, לשנות, למחוק ולהסיר תכנים שאופשרו באתר. על הגולש תחול האחריות הבלעדית בכל הנוגע לתוצאות הנובעות מפרסום או משלוח או תכנים כאמור (להלן: "שימוש בתכנים").
 
 
ג.    בכל הקשור לשימוש בתכנים באתר, ככל שמתבצעים על ידי הגולש, הגולש מצהיר ומתחייב בזאת, כי:
 
 
(1)    בידי הגולש מצויים כלל הרישיונות המתאימים, הזכויות, ההסכמות וההרשאות המתאימות להשתמש באתר, בכל פטנט, סימן מסחר, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, זכות קניין רוחני אחרת, אשר רלוונטיים לתכנים שאופשרו באתר על ידי הגולש, באופן שיאפשר שימוש בתכנים אלה כפי שהוגדר במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש לעיל ולהלן;
 
 
(2)    הגולש מתחייב בזאת כי קיבל לידיו כתב שחרור ו/או אישור של כל אדם, אשר מאפשר פרסום תכנים שאופשרו באתר, לרבות כתב אישור/שחרור להשתמש בשם וזיהוי של כל פרט בכל הגשה של משתמש אחר או בכל שימוש בדמותו של כל אדם למטרת פרסום/הפצת/העלאת תכנים שאופשרו באתר, באופן שהוגדר במדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.
 
 
(3)    הפיץ/העלה/פרסם הגולש תכנים שאופשרו באתר, הגולש למעשה מאשר בזאת לאתר, באופן עולמי ולא בלעדי, ללא תמלוגים או תשלום, רישוי (משני) להשתמש, לשחזר, להפיץ להכין עבודות נגזרות ולהציג את התוכן בהקשר של גמד (ויורשיה ככל שיש כאלה), לרבות אך לא רק, לקידום של כל חלק מהאתר (לפיכך, גם עבודות נגזרות), בכל מדיה, פורמט ובכל ערוצי התקשורת של גמד ו/או כל גורם הקשור אליה.
 
 
ד.    הגולש מסכים מצהיר ומתחייב בזאת, שלא:
 
 
(1)    להעלות/להפיץ/לפרסם (להלן: "להעלות") חומר המוגן בזכויות יוצרים, מוגן כסוד מסחרי או בדרך אחרת, כפוף לזכויות יוצרים של צד שלישי, לרבות זכויות פרטיות, זכויות פרסום (להלן: "התכנים"), אלא אם כן הגולש הינו הבעלים של התכנים, או שיש בידו הרשאה מהבעלים החוקיים של התכנים, לפרסם את התכנים ולהעניק לגמד/לאתר את כל הרישיונות בנוגע לזכויות שהוענקו בתקנון זה, לרבות מוסיקה מדגמית;
 
 
(2)    לפרסם שקרים או מצג שווא שעלולים לגרות נזק לגמד/לאתר ו/או לכל גורם הקשור אליהם, או לכל צד שלישי אחר;
 
 
(3)    להגיש/להציג/לפרסם חומר שאינו חוקי, שקרי, מאיים, פורנוגרפי, פוגעני, מטריד, מלא שנאה, גזעני או פוגע אתני או חומר המעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית שעשויה להטיל חובה אזרחית, חומר המפר כל חוק או שאינו הולם בכל דרך אחרת;
 
 
(4)    הודעות פרסומיות או הצעות או בקשות של עסקים;
 
 
(5)    להתחזות לאדם אחר.
 
 
פרק ו' – פרסום, דיוור ישיר וגדרי אחריות
 
 
1.    פרסומות: פרסום באתר אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד החברה, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירותים/מוצרים או מידע המוצג בפרסומת.
 
 
2.    החברה לא תהיה אחראית על התוכן ו/או המידע המסחרי שיפורסם באתר, ואולם, בהינתן הודעה מאת הגולש, האתר יסיר או ימנע פרסום מטעה, מפר או פוגעני, מהמועד בו ייוודע לאתר במפורש כי התוכן, ו/או הפרסומת ו/או המידע המפורסם באתר נוגדים את האמור בדין ו/או מפרים ו/או פוגעניים.
 
 
3.    כל האמור בתקנון זה ביחס להגבלת אחריות האתר ו/או מנהל האתר ו/או בעלי האתר יחול גם על פרסומות ו/או השירותים/מוצרים מטעם הספקים, בהתאמה ובשינויים המחויבים.
 
 
4.    קניין רוחני :לאתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע ותכנה כהגדרתם בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995 לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי האתר בעצמו או הועברו למפעיל האתר מאדם אחר.
 
 
5.    אין לעשות פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם התיר זאת מפעיל האתר במפורש בכתב ומראש.
 
 
6.    האתר ו/או החברה רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ו/או כל ניסיון להשתמש בחברה ו/או באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר. 
 
 
7.    פרסומות המוצגות באתר הינן קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.
 
8.    הגולש מסכים ומקבל על עצמו ששמו ופרטיו המזהים, וכן כל מידע שיצטבר אצל החברה באמצעות האתר ישמש את החברה המפעילה את האתר (להלן: "החברה", או: "גמד") - לקידום פעולותיה, כולל פעולותיה עם גופים אחרים, באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. הגולש מצהיר, כי ידוע לו שהחברה תחזיק, תנהל ותשתמש במאגרי מידע ובו פרטיהם הנ"ל של כל הגולשים והוא מצהיר, כי אין ולא תהיה לו כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה עקב כך ובלבד שהשימוש בפרטיו יהיה במסגרת ו/או בקשר לפעילות החברה בלבד ו/או בהתאם להוראות תקנון זה. 
 
 
13.    דיוור ישיר וגדרי אחריות: 
 
 
א.    דיוור ישיר פרסומי: עם הסכמת הגולש לקבלת דיוור, מאשר הגולש לחברה לפנות אליו בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, דואר אלקטרוני, הודעת טקסט דיגיטלית/טלפונית וכיו"ב. גולש שאינו מעוניין לקבל הצעות/פניות, כאמור, יודיע על כך בכתב לחברה ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/ הפניות, כאמור, בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה.
 
ב.    לעיתים האתר משתמש במידע מזהה שאינו אישי, אותו האתר אוסף, וזאת על מנת לשפר את העיצוב והתוכן של האתר ולאפשר לאתר להתאים לגולש, באופן אישי את חוויית הגלישה באתר. החברה עשויה לעשות שימוש במידע האמור, כדי לאבחן או להסיק מסקנות, בנוגע לאופן השימוש באתר, כמו גם על מנת לספק לגולש תוכנות, שירותים, או מוצרים שעשויים לעניין את הגולש בהתאם לנתונים שנמסרו באתר כאמור בהסכם זה. לעיתים האתר חולק את המידע עם אחרים, לרבות עם חברות קשורות וחברות שאינן קשורות.
 
 
ג.    איסוף מידע על ידי גורמים אחרים: האתר מכיל טיסות לרכישה ישירה דרכנו אשר הינם צדדי ג' המספקים שירותי טיסות או תיירות (להלן: "ספקי תיירות ותעופה"). לעתים ככל שהלקוח מעוניין לעבור לקבל שירות (לרבות הזמנת טיסה מן הספקים חברות התעופה האחרים,(להלן רכישה של טיסות ישירות) מהאתר\גמד יובהר לו הדבר בטרם לחיצה על סיום הזמנה שיעביר אותו לאישור הזמנה ישירה מחברות התעופה. מובהר, כי חלק מן הספקים\חברות התעופה האחרים\מפעילות התעופה אינם מתנהלים בהתאם לאמור בהסכם זה וחלקם אינם כפופים לחוק הגנת הצרכן. הגולש מתבקש לבדוק בחברות התעופה האמורים, את מדיניות הפרטיות וגם את תנאי הביטול/שינוי ותקנון ההזמנה, וזאת מכיוון שלאתר שלנו אין כל שליטה על המידע שנמסר להם או הנאסף על ידם. למען הסרת הספק מובהר, כאמור, כי בעת חיפוש טיסה באתר –, ואין לחברה כל אחריות בעניין ביצוע הזמנה כאמור. כמו כן מובהר במפורש, כי בכפוף לאישור הלקוח, עשויה החברה להעביר את פרטיו לצדדי ג', לצורך קבלת שירותים משלימים מהם, כדוגמת: ביטוח נסיעות, הופעות, הסעות משדה התעופה וכיוצא באלה.
 
 
ו.    האתר עשוי להציע מידע או שירותים אשר ממומנים על ידי או בחסות חברה שאינה כלולה/קשורה לאתר. בהתבסס על ההסכמים שיש לנו עימם, צדדים שלישיים אלו עשויים להשיג/לקבל, מידע מזהה אישי, שהגולש באתר מאשר. לאתר אין כל שליטה על אופן השימוש במידע זה על ידי חברות אלו.
 
 
14.    בהקשר לאמור בהסכמת הגולש לגלוש באתר ו/או לבצע את ההזמנה כהגדרתה בתקנון ההזמנה, מסכים הגולש לכלל האמור להלן:
א.    האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. החברה לא תיהיה אחראית לתכנים אלו, ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים כאמור. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של החברה.
ב.    אין ליצור קישורים לאתר, מכל אתר אינטרנט המכיל תכנים לא חוקיים או המעודדים פעילות בלתי חוקית, לרבות תכנים המעודדים גזענות, הפליה, אלימות או תכנים פורנוגראפיים או פוגעניים אחרים, או כאלו המהווים פגיעה בפרטיות או בשם הטוב של צדדים שלישיים.
ג.    האתר עשוי לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. פרסום מידע מסחרי כאמור באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים המוצעים. החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות באתר, והאחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר תבוצע ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר, והחברה לא תהא צד לכל עסקה כזאת.
 
 
15.    הצהרת והגבלת אחריות:
 
 
א.    כאמור, בהחלטתו לגלוש באתר, הגולש מצהיר בזאת במפורש על ידיעתו והסכמתו לכך שהשימוש באתר, בכל צורה שהיא, הינו באחריותו הבלעדית. בהתאמה, לא גמד וגם לא חברות בשיתוף עימה ו/או כל גורם הקשור אליה בכל צורה שהיא, לרבות עובדיה, סוכניה, צדדים שלישיים, ספקי תוכן, זכיינים, בעלי רישיונות (כולם יקראו ביחד להלן: "צדדי גמד") - אינם מתחייבים לכך או אחראיים על כך שהאתר יפעל ללא הפרעות ושגיאות. 
 
 
ב.    כמו כן צדדי גמד אינם אחראיים בשום אופן או צורה, בכל אחריות שהיא, לגבי התוצאות העלולות לנבוע משימוש באתר או לגבי הדיוק של המידע, האמינות של התוכן ושל כל מידע וכל שירות המסופק/הניתן באמצעות האתר.
 
 
ג.    כאמור, האתר מסופק כמות שהוא ("AS-IS"), ללא כל אחריות מכל סוג שהוא במפורש או במשתמע, לרבות אך לא רק, אחריות בנוגע לסחירות או התאמה למטרה מסוימת מלבד אחריות המובעת באופן מלא.
 
 
ד.    כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ו/או יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן. החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לאי דיוקים ו/או טעויות שנפלו ביחס לתכנים המופיעים באתר ו/או לכל תוצאה שתנבע מהשימוש באתר או בשירותים, לרבות כתוצאה מעסקה שבוצעה באמצעות השימוש באתר או כתוצאה מהסתמכות על המידע המפורסם באתר (בין אם פורסם על ידי החברה או צדדים שלישיים). לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה ו/או עילת תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר לאתר, לרבות זמינות התכנים בו, תקלות, תוצאות השימוש בו וכיוצא באלה, וככל שיש או שעשויה להיות לך כל טענה כאמור, בין אם ידועה לך ובין אם תיוודע לך בעתיד, אתה מוותר עליה באופן בלתי חוזר.
 
 
ה.    בהקשר של ביצוע רכישות ו/או עסקאות באמצעות האתר, כאמור - גמד מעבירה/משדרת את המידע אודות כרטיסי האשראי לספקי שירות עיבוד העסקאות עימם היא התקשרה ואינה שומרת מידע זה בשרתים שלה. בשום מקרה, החברה לא תישא באחריות לנזקים ישירים או עקיפים אשר עשויים להיגרם לגולש כתוצאה ממסירת מידע באתר אודות כרטיס אשראי שברשותו ו/או כתוצאה מחיוב כספי אשר בוצע בגין רכישה אשר ביצע הגולש באמצעות האתר והגולש פוטר בזה את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות כאמור ויהיה מנוע מלהפנות כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.
 
 
ו.    מבלי לגרוע מתוקף תקנון ההזמנה, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים הסכם מחייב בין החברה מעת לעת, יתאפשר לגולשים באתר להנות מהטבות שונות בקשר עם מוצרים ו/או שירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "הספקים"). התקשרותו של הגולש עם אותם ספקים הינה באחריות המלאה והבלעדית של הגולש וכפופה לאמור בתקנון ההזמנה. בשום מקרה, גמד לא תישא באחריות למתן השירותים כאמור ו/או לנזקים ישירים ו/או עקיפים אשר עשויים להיגרם לגולש כתוצאה מהתקשרותו עם אותם ספקים והגולש פוטר בזה את גמד מכל אחריות כאמור ויהיה מנוע מלהפנות כלפי גמד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.
 
 
ז.    המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק אשר יגרם לה כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים על ידי המשתמש, לרבות בגין כל מעשה או מחדל מצד המשתמש בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל של המשתמש.
 
 
ח.    החברה אינה אחראית לכל נזק בין אם עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי הנובע: מהשימוש בשירותים/מוצרים, חשיפה אליהם, מאי יכולת להשתמש בשירות, מביצוע עסקה, ממערכת יחסים שנוצרה עקב שימוש בשירותים/מוצרים, או כתוצאה משינוי המידע, או כתוצאה משימוש לא מורשה בהם, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד רווחים, הפסד במידע, ושאר נכסים בלתי מוחשים, וזאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים.
 
 
16.     פיצוי:
 
 
א.    בהחלטתו לגלוש באתר, הגולש מסכים מראש ומתחייב בזאת להגן, לשפות ולפצות את גמד, ו/או כל גורם/תאגיד הקשור אליה, דירקטורים, נושאי משרה, עובדים/סוכנים/ נציגים ו/או כל מי מטעמה, בגין כל טענה, נזק, חובות, הפסדים, התחייבויות, עלויות / חוב והוצאות (לרבות אך לא רק שכר טרחת עו”ד) הנובעים מאחד או יותר מן המקרים הבאים:
(1)    מהשימוש של הגולש באתר ומהגישה לאתר;
(2)    הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, על ידי הגולש;
(3)    כאשר הגולש הפר זכות של צד שלישי לרבות אך לא רק זכות יוצרים, זכות קניינית או זכות פרטיות;
(4)    בגין כל טענה שאחד או יותר מהתכנים ו/או ההעלאות של הגולש באתר גרם נזק לצד שלישי.
ב.    הגנה כאמור וחובת השיפוי תעמוד לגמד ו/או כל גורם הקשור אליה, ביחס לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביחס לאופן השימוש של הגולש באתר.
 
 
 
פרק ז' - שונות
 
 
1.    תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כאמור לעיל ולהלן, יחד עם תקנון ההזמנה (להלן הכל יחד: "ההסכם"), יהיו כפופים לדין המהותיים הפנימי של מדינת ישראל ללא קשר למקום הגלישה. סמכות שיפוט - כל טענה או מחלוקת או סכסוך משפטי בין הגולש לחברה ו/או כל גורם הקשור אליה הנובעת כולה/מקצתה מהאתר, תתברר/ תידון באופן בלעדי על ידי בית משפט המוסמך במחוז תל אביב. תנאי השימוש לעיל ולהלן יחד עם מדיניות הפרטיות המשולבת בהם,  וכל ההודעות המשפטיות המפורסמות על ידי החברה ו/או כל גורם הקשור אליה באתר יהוו את מלוא ההסכם בין הגולש לבין החברה ו/או כל גורם הקשור אליה ו/או האתר.
 
 
2.    אם הוראה מסויימת של ההסכם, תיחשב כלא חוקית בהתאם להחלטה של בית משפט מוסמך, התקיפה של הוראה כאמור, לא תפגע בתוקף של שאר ההוראות של ההסכם אשר תיוותרנה בעלות תוקף מלא. שום ויתור של החברה ו/או כל גורם הקשור אליה, על כל הוראה/תנאי מההסכם ושימוש נוסף לא יחשב כויתור נוסף או מתמשך על תנאי כזה או אחר או על כל מונח אחר, ואי אכיפת/שתיקה ביחס להוראה מסויימת מההסכם לא תחשב כויתור על הזכות.
 
 
3.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש אלו בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת ולכן החובה מוטלת על הגולש לבדוק את תנאי השימוש, מעת לעת ולגבי כל שינוי.
4.    השימוש של הגולש באתר לאחר פרסום של שינוי תנאי ההסכם יביע או יהווה את הסכמתו לתנאים ששונו/תוקנו ולקבלתם. הגולש והחברה מסכימים שכל עילת תביעה הנובעת או הקשורה לאתר חייבת להיות מוגשת תוך שנה לאחר שנולדה עילת התביעה, אחרת, עילת התביעה אבודה עבור הגולש לתמיד והוא יהיה מושתק/מנוע מלטעון/לתבוע אותה/בגינה.
 
 
5.    כל הזכויות שמורות לחברה ו/או לכל גורם הקשור אליה. האתר הוא רכושה של החברה ומוגן ע”י זכויות היוצרים, חוקי המסחר ושאר הוראות החוק הרלוונטיות של מדינת ישראל והחוקים הבינלאומיים, בכלל זה כל התוכן, מראה, עיצוב של האתר כמו גם סימני המסחר, שמות שירותים, גרפיקה, לוגו, שמות שירות, סיסמאות, סלוגנים, צבעים ועיצובים או כל זכות אחרת שעשויה לעמוד לחברה ו/או לכל גורם הקשור אליה לצורך/כתוצאה מניהול/הבעלות באתר.
 
 
6.    כלל האמור בהסכם חל בשינויים המחויבים גם לעניין נתונים הנמסרים בעת הרשמה לצורך קבלת מידע ו/או קבלת הצעות באתר ו/או הצטרפות לשירותים הניתנים באמצעות האתר על ידי ספקים שונים, כהגדרתם בתקנון זה לעיל ולהלן, ובהסכם כולו, ו/או כל גורם הקשור לאתר זה, וזאת בכפוף לכללים החלים על שירותים אלה ולתנאים נוספים על תנאי תקנון זה באשר לשירותים אלה (להלן: "התנאים הנוספים"). הגולש/המזמין מתבקש לקרוא את התנאים הנוספים בכל פעם שיידרש לכך במהלך ביצוע הפעולות ושימוש במוצרים/שירותים השונים שבאתר. בכל מקרה של סתירה בין תנאי תקנון זה לבין התנאים הנוספים, יגברו התנאים הנוספים.
 
 
כל הזכויות שמורות לגמד ו/או לכל גורם הקשור אליה. האתר הוא רכושה של גמד ומוגן ע”י זכויות היוצרים, חוקי המסחר ושאר הוראות החוק הרלוונטיות של מדינת ישראל והחוקים הבינלאומיים, בכלל זה כל התוכן, מראה, עיצוב של האתר כמו גם סימני המסחר, שמות שירותים, גרפיקה, לוגו, שמות שירות, סיסמאות, סלוגנים, צבעים ועיצובים או כל זכות אחרת שעשויה לעמוד לגמד ו/או לכל גורם הקשור אליה לצורך/כתוצאה מניהול/הבעלות באתר.