ביטול הזמנה

דרכי ביטול הזמנה
 
דרך הביטול הטובה ביותר
ביטול באמצעות מייל AIR@GAMAD.co.il
 
 
דרכי ביטול נוספות
 
▪︎ ביטול באתר Gamad.co.il
 
▪︎ביטול באמצעות טלפון 0512-80-0512
 
▪︎ביטול באמצעות וואטסאפ 0525526663
 
▪︎ ביטול באמצעות פייסבוק גמד- ככה טסים היום
 
▪︎ביטול באמצעות אינסטגרם GAMAD.co.il
 
▪︎ביטול באמצעות דואר רשום
רחוב דרך השלום 5 תל אביב-יפו מיקוד: 6789205
לתשומת לבכם,יש לוודא כי דבר הדואר הרשום יגיע
למשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לפחות 7 ימי עסקים
טרם המועד שנקבע לטיסה, ככל שנותרו ימים אלה.
אחרת יש להודיע לחברה
באמצעות הטלפון,האינטרנט,הדוא"ל או במקום העסק)
 
▪︎ביטול בע"פ במשרדי החברה
רחוב דרך השלום 5 תל אביב-יפו
 
תקציר חוק הגנת הצרכן
 
בהתאם לסעיף 14ט לחוק הגנת הצרכן
(תיקון 27.11.17), בכפוף לתנאי הביטול בתקנון ההזמנה, וחוק הגנת הצרכן,
להלן יובאו עיקריים הנוגעים לביטול עסקה, לנוחות הצרכן, ואולם אין באמור כדי לגרוע מזכויות וחובת הצרכן ו\או החברה ( כהגדרתה בתקנון ההזמנה) לפי כל דין;
 
(א) המזמין רשאי לבטל את העסקה, לגבי טיסה שממריאה או
מגיעה לישראל, וזאת בתוך 14 ימים מיום ההזמנה (או קבלת אישור ההזמנה במייל,
לפי המאוחר), אך לפחות 7 ימים ימי עסקים לפני מועד הטיסה.
 
(ב) דמי הביטול הינם בגובה של 5% או בסך מוחלט של 100 ₪ (לפי הנמוך),
מעלותו של כרטיס טיסה לגבי כל נוסע. בכפוף לסעיף 7.3 בפרק א'(ב) לתקנון ההזמנה